EMEK VE SAĞLIK

ZEKÎ PÎRSÛS Devletli uygarlık döneminde egemenlerce gasp edilen, zor ile el konulmuş olan emek gücü ve ürünlerinin topluma geri kazandırılma mücadelesi, “Doğal Sağlığın” amaçlarındandır. Kapitalist modernitenin başat çelişkilerinden biri olan emek-sermaye çelişkisinin sağlık tartışmalarında nasıl ve ne şekilde yer alabileceği ve ‘Doğal sağlık’ anlayışının emek olgusuna, emek üretim süreçlerine, emek mücadelelerine dair yaklaşımını geliştirmek de…

BEN ve ÖTEKİ

ZEKÎ PÎRSÛS İnsana hükmeden zihniyet, doğaya da hükmetmeye başladı. İnsanla doğa arasındaki ilişkiyi tanrı-kul mantığına göre şekillendirdi. Doğayı tanıdıkça ne kadar “çıkarlarımın hizmetine sokabilirim” mantığıyla yaklaştı. Doğa, insana hükmeden zihniyet için “öteki” olmuştur. Öznelleşen “ben”, nesnelleşen “öteki”. Dolaysıyla özne olan “ben” nesne olan “öteki” üzerine her türlü tasarrufu kullanma hakkını kendinde görmeye başladı. “Öteki” olarak…

SAĞLIK VE EĞİTİM

ZEKI PIRSÛS Bir şeyler arıyoruz, hep aradık ve hep arayacağız. İnsanlık tarihi bitip tükenmek bilmeyen bir arayışlar tarihidir. İnsanlık var oldukça da bu böyle devam edecektir. Bitip tükenmek bilmeyen; dinamik, canlı, akışkan bir doğa ve evren gerçeği içerisindeyiz. Aslında aradığımız kendi gerçeğimizdir. Sadece bireyselliğimiz, toplumsallığımız değil, doğa ve evrenle olan bütünselliğimizdir. Sınırsız, sonsuz evrensel gerçeğiyle…

GÜVENCE VE GÜVENCESIZLIK IKILEMINDE KADIN EMEĞI

ZEKÎ PIRSÛS Güvencesizlik kavramı sosyal bilimler literatüründe son yıllarda oldukça kullanılıyor. Bu tartışmalarda Güvence ve Güvencesizlik kavramı eski mi? yeni mi? yoksa yeni bir kavram mı sorusu öne çıkmakta olup, kadın emeği de bu tartışmalar içersinde yer alarak güncelliğini korumaktadır. Kadın emeğinde, güvencesizlik kavramının yeni mi, eskimi tartışmasını yürütmek sınıflı toplum öncesi ve günümüzdeki kadın…

T.C. DEVLETİNE ÖNERİMDİR

ZEKÎ PIRSÛS Orta öğrenim döneminde tarih derslerinde hep kırık not alırdım. Tarih dersi ile ancak geçer not alacak kadar ilgilenirdim. Ne zaman ki özgürlük mücadelesi ile tanıştım, kim olduğumu, ait olduğum halk gerçeğini ve tarihini Önderliğin özgür yaşam felsefesi ile bulunduğum coğrafyada anlamaya çalıştım. Bilemiyorum ama Türklerin Anadolu’da misafir bir halk olduğunu görür gibiyim. Misafirler…