EMEK VE SAĞLIK

ZEKÎ PÎRSÛS Devletli uygarlık döneminde egemenlerce gasp edilen, zor ile el konulmuş olan emek gücü ve ürünlerinin topluma geri kazandırılma mücadelesi, “Doğal Sağlığın” amaçlarındandır. Kapitalist modernitenin başat çelişkilerinden biri olan emek-sermaye çelişkisinin sağlık tartışmalarında nasıl ve ne şekilde yer alabileceği ve ‘Doğal sağlık’ anlayışının emek olgusuna, emek üretim süreçlerine, emek mücadelelerine dair yaklaşımını geliştirmek de…

BEN ve ÖTEKİ

ZEKÎ PÎRSÛS İnsana hükmeden zihniyet, doğaya da hükmetmeye başladı. İnsanla doğa arasındaki ilişkiyi tanrı-kul mantığına göre şekillendirdi. Doğayı tanıdıkça ne kadar “çıkarlarımın hizmetine sokabilirim” mantığıyla yaklaştı. Doğa, insana hükmeden zihniyet için “öteki” olmuştur. Öznelleşen “ben”, nesnelleşen “öteki”. Dolaysıyla özne olan “ben” nesne olan “öteki” üzerine her türlü tasarrufu kullanma hakkını kendinde görmeye başladı. “Öteki” olarak…

SAĞLIK VE EĞİTİM

ZEKI PIRSÛS Bir şeyler arıyoruz, hep aradık ve hep arayacağız. İnsanlık tarihi bitip tükenmek bilmeyen bir arayışlar tarihidir. İnsanlık var oldukça da bu böyle devam edecektir. Bitip tükenmek bilmeyen; dinamik, canlı, akışkan bir doğa ve evren gerçeği içerisindeyiz. Aslında aradığımız kendi gerçeğimizdir. Sadece bireyselliğimiz, toplumsallığımız değil, doğa ve evrenle olan bütünselliğimizdir. Sınırsız, sonsuz evrensel gerçeğiyle…

GÜVENCE VE GÜVENCESIZLIK IKILEMINDE KADIN EMEĞI

ZEKÎ PIRSÛS Güvencesizlik kavramı sosyal bilimler literatüründe son yıllarda oldukça kullanılıyor. Bu tartışmalarda Güvence ve Güvencesizlik kavramı eski mi? yeni mi? yoksa yeni bir kavram mı sorusu öne çıkmakta olup, kadın emeği de bu tartışmalar içersinde yer alarak güncelliğini korumaktadır. Kadın emeğinde, güvencesizlik kavramının yeni mi, eskimi tartışmasını yürütmek sınıflı toplum öncesi ve günümüzdeki kadın…

T.C. DEVLETİNE ÖNERİMDİR

ZEKÎ PIRSÛS Orta öğrenim döneminde tarih derslerinde hep kırık not alırdım. Tarih dersi ile ancak geçer not alacak kadar ilgilenirdim. Ne zaman ki özgürlük mücadelesi ile tanıştım, kim olduğumu, ait olduğum halk gerçeğini ve tarihini Önderliğin özgür yaşam felsefesi ile bulunduğum coğrafyada anlamaya çalıştım. Bilemiyorum ama Türklerin Anadolu’da misafir bir halk olduğunu görür gibiyim. Misafirler…

KADIN ve SAĞLIK

ROJAVA SAĞLIK KOMİTESİ Tıp tarihinde kadın, geçmişten günümüze rolünü giderek kaybetmiştir. Dünya tarihinin bir gelişmişlik örneği olarak sunulması, erkek egemen zihniyetinin yargısıdır; ancak kadın perspektifinden bakıldığında, bu yargı tersine döner; çünkü erkek hâkimiyetinde oluşan, ahlak/değer yargıları ve özel mülkiyet eksenli büyüyen ve şekillenen “modern” toplum; kadının özgürlüğünü ve üretkenliğini kısıtlamış ve elinden almıştır. Tıp özelinde…

KENT ÜZERİNE…

ROJAVA SAĞLIK KOMİTESİ “İmkansızı gerçekleştiremezsek, düşünülemez olanla karşı karşıya kalacağız” Murray Bookchin Kent kuşkusuz karmaşık bir şeydir. Bu karmaşıklığından ötürü bugüne kadar birçok farklı tanımı yapılmıştır. Bütün bu birikimler ışığında genel olarak kenti şöyle tanımlayabiliriz: Nüfus ve yerleşme yoğunluğunun kıra göre daha yüksek düzeyde olduğu ve iş bölümü, uzmanlaşma ve sınıflaşmanın söz konusu olduğu, tarımsal…

ROJAVA SAĞLIK EĞİTİM KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ

Kürt özgürlük sorununun çözüm tarzının tartışıldığı bu süreçte; Rojava’da yükselen özgürlük mücadelesinde Sağlık Eğitim Politikalarını tartışmaya açmak oldukça önemliydi. Kürdistan halkı büyük bedeller ödeyerek verdiği varlık savaşında yeni bir döneme adım atıyor. Bizler bu yürüyüşümüze; sorumluluğun, yaratıcılığın ve toplumsal iradenin gücüyle devam etmek istiyoruz. Toplumsallaşmanın başarıyla gerçekleşmesi için önemle ele almamız gereken alanlardan biri de…

GELENEKSEL SAĞLIK

Geleneksel, Bilimselin Değerli Olduğu Kadar Değerlidir! Kürt Özgürlük Hareketinin üzerinde durduğu kavramlardan biri “çarpıtılmış sağlık” tı. Yani halk olarak, toplum olarak ya da birey olarak sağlık ile ilgili yaklaşımlarımız sistem yararına manipüle edilmiştir.  Devletli Uygarlıkta sağlık; “Çarpıtılmış sağlık” olarak kapitalist moderniteye hizmet eder olmuştur. Kapitalist Modernite de, tıp kurumu da tıpkı hukuk kurumu, din kurumu,…

DEMOKRATİK ULUSTA SAĞLIK POLİTİKALARI – V

ORGANLAR:   1- Kürdistan Sağlık Kongresi Kürdistan’ın genel politik yaklaşımlarına uygun olarak sağlık alanına ilişkin kararları alan ve 2 yılda bir olağan olarak toplanan en üst karar organıdır. KCK’nin genel işleyişini esas alır. Kongreye Bölge Sağlık meclisleri/Komisyonları, Sağlık akademisi, sağlıkla ilgili kurumlar seçilerek gelen 150 delege katılır. Toplantı delege salt çoğunluğun katılımı ile toplanır. Kongre…