KÜRDISTAN’DA SAVAŞ OLGUSU – 3 –

Sapma olan, toplumsal doğaya ters olan, sonradan ortaya çıkan ve toplumsal doğayı tahrip etmeye yönelen ise tekelci uygarlıktır. Onun gasp amaçlı saldırı gerçeğidir. DURAN KALKAN Öz Savunma Gasp Savaşı Karşısında Politik Ahlaki Toplum Duruşudur Şiddet ve savaş kavramlarına ilişkin bazı tanımlar getirmeye çalıştık. Savaşın ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını kısaca izah ettik. Aslında savunmalarda…

KÜRDISTAN’DA SAVAŞ OLGUSU – 2 –

Barışı, savaşsızlık olarak algılamak lazım. Savaşın sonraya ertelenmesine, savaşın amacı gasp ise sömürü ise onu belli kurallarla götürme durumuna barış deniliyor. Barış sistemi ve devletlerarasındaki barış kesinlikle bu oluyor. DURAN KALKAN Şiddet ve Zor Gasp ve Köleleştirmenin Esas Yöntemidir Savaş tanımı üzerinde durmak, savaş teorisini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Ne kadar teori ne kadar değil tartışma…

KÜRDISTAN’DA SAVAŞ OLGUSU – 1 –

Yokluk ve yok etme dayatılıyor. Bunu dayatanlar, bu amaç ve hedeflerinden vazgeçmiş değiller. Bu nedenle de imha tehlikesi sürüyor. DURAN KALKAN Genel Teori Savaş konusu kuruluşundan bu yana parti gündemimizi en fazla meşgul eden bir konudur. Adeta savaş içerisinde bir partileşme söz konusudur. Önderliksel doğuş da, partinin doğuşu da ağır baskı, saldırı ve imha tehdidi…

KATAR KRİZİ VE DEMOKRATİK ORTADOĞU

Rakka Hamlesinin ortaya çıkardığı çok önemli sonuçlar var. Birincisi, artık DAİŞ’in sonunun geldiğini göstermesidir. İkincisi… DURAN KALKAN ABD Yönetimi “Bölgede terörü destekleyenler var” diye açıklama yaptı, ardından başta Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı Arap devletleri “Katar’ın teröre mali destek verdiğini” söyleyerek ambargo uygulamasına başladı. Böylece Ortadoğu bölgesinde yeni bir kriz…

PARTILI OLMAK NEYI GEREKTIRIYOR?

Parti, her yöntemi de kabul etmez. Partinin amaçlarına her şekilde ve her yoldan gidilemez. Partinin belirlediği yoldan gidilmezse sapılmış olur… Duran KALKAN Partiye katılmış olmak bize hangi görev ve sorumluluğu yüklüyor, sorusu önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Önceki mücadele yıllarında gelişen parti bilincini saptırıp zayıflatan tasfiyecilik olmuştur. Bunu gidermek için yeniden inşa sürecinde belli bir…

PKK SAVAŞINI DOĞRU ANLAMAK!

Bu anlamda silahlı olmak, bir de PKK ve Önderlik zihniyetiyle donanmış bir öncülükle bu silahı kullanabilmek en büyük gücü ortaya çıkarmıştır… Duran KALKAN Askeri alan, bizde olduğu gibi halklar ve insanlık açısından da birikimi olan bir alandır. Tekniğin ve bilimin gelişiminde önemli yeri olan bir alandır. Ondan uzak ve kopuk değildir. Bu bakımdan daha iyi…