EY TÜRK DEVRIMCISI!..

ALI ENGIN YURTSEVER Birinci vazifen ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunup, Kurdistan’ı bundan muaf tutmaktır. Varlığının ve geleceğinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Siyasi önderlik etmek, akıl vermek ve her zaman eleştirmek en doğal hakkındır. Kendi ulusun başta olmak üzere dünyadaki bütün ulusların ve işçi sınıfının iktidarı için mücadele vermek ama…

DiKTATÖRLER SAVAŞLARA, SAVAŞLAR DEVRİMLERE YOL AÇAR

  ALI ENGIN YURTSEVER Bir iktidarın varlığı iki şekilde korunur: ya toplumsal eşitlik, adalet ve yönetime katılım sağlanarak ya da baskı, zor ve şiddet kullanarak… iktidarı elinde bulunduran güç, bu iktidarı korumak için kaçınılmaz olarak bu ikisi arasında bir tercihte bulunacaktır. Günümüz dünyasının (Türkiye) gerçeği birinci tercihten uzaktır. Çünkü henüz insanlığın geldiği aşama toplumsal ilişkiler…

FELSEFE   ÜZERiNE – 11

ALI ENGIN YURTSEVER Aristoteles Antikçağın en önde gelen filozofudur. Geçmişe dönük değerlendirmesinde iki ana fikrin (kanalın) oluştuğunu değerlendirmiş, bu iki fikrin de yanlış olduğunu ileri sürmüştür. materyalizm ve idealizm olarak büyüyüp gelişen bu akımlar Aristoteles’e göre önemli katkılarına rağmen sonuç olarak başarısızdırlar. Başlangıcını Thales ile yapıp Atomculara kadar gelen Materyalizm, onun gözünde iki nedenden dolayı…

KAPITALIZM VE INSANLIGIN KURTULUSU

ALI ENGIN YURTSEVER Kapitalizm insanlik tarihinin belirli bir asamasina tekabul eden uretim araçlarının özel mülkiyetine ve bu araçların onlara sahip olmayan emekçiler tarafından işletilmesine dayanan bir insan toplumunun hukuksal statüsü; özel girişim ve piyasa serbestliğine dayanan üretim sistemi, esas olarak büyük çapta gelişmiş teknik sermayeye ve mali sermayenin egemenliğine dayanan iktisadi sistemdir. Marxçı terminolojide, temel…

KRİSTAL GECE*

ALİ ENGİN YURTSEVER Tarihler  9 Kasım 1938’i gösterdiğinde Alman Naziler Yahudilere ait ev, işyeri ve sinagoglara kanlı ve ölümcül saldırılar düzenlediler. Geceye ismini veren “kristal” ise, saldırılardan sonra sokaklara dökülen cam kırıklarının ışıltılarından kaynaklanmaktadır. Nazi Almanya’sı tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu olay, oluş biçimiyle tarihe de damgasını vurmuştur. Çünkü daha sonraki yıllarda…

FELSEFE ÜZERİNE – 10

ALİ ENGİN YURTSEVER Platon’un İnsan ve Etik Anlayışı: Platon insan ve etik anlayışında radikal ve düalist bir görüş benimser. Platon’da Sokrates gibi i̇nsanın bir beden ve ruhtan meydana geldiğini ve bu ikiliden ruhun ölümsüz olduğunu savunur. Ona göre ruh üç parçadan meydana gelmiştir ve bu bir iç çatışma üzerinden yükselir. 1- Aklın edimi 2- Eylem…

BAMBU AĞACININ BÜYÜMESİ

ALI ENGIN YURTSEVER Siz bambu ağacının nasıl büyüdüğünü biliyor musunuz? Tohumunun yıllarca toprağın altında kaldığını, yetiştirenler dışında o tohumun filiz vereceğine kimsenin inanmadığı o ağacın inanılmaz hikayesini biliyor musunuz? Bambu ağacı tohum olarak ekilir, gübrelenir ve sulanır. Ilk yıl filiz vermez. Ikinci yıl tekrar gübrelenir ve sulanır, yine filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda da…

ULUS DEVLET ZİHNİYETİ ÜZERİNE

ALİ ENGİN YURTSEVER Ulus devlet yapılanmasını ortaya çıkaran zihniyet kavramını değerlendirmeden önce bu kavramın tarihsel gelişim sürecine bağlı kalarak bir yöntem izlemek konuyu bütünselliğinden ayırmadan incelemeye kılavuzluk edecektir. Tanımsal (genel olarak kabul edilen haliyle) Ulus Devlet; meşruiyetini bir ulusun belli bir coğrafi sınır içindeki egemenliğinden alan devlet şeklidir. Ancak ulusun mu yoksa ulus devletin mi…

CANAVARLARIN ZAMANI…

  Ali Engin YURTSEVER “Eskinin ölemediği ve yeninin henüz daha ortaya çıkamadığı ara dönemler, canavarların zamanıdır.” Antonio Gramsci Zaman denilen kavram coğrafyamızda yaşanılan bir sürecin adı değil de, kendi içinde tekrara dönüşen bir cehennemin, bir kısır döngünün adı haline geldi. Ileriye doğru akan hayat ırmağı bize gelince durgunlaşan ve dibi görünmeyen bulanık bir renge büründü.…

FELSEFE ÜZERİNE – 9

ALI ENGIN YURTSEVER Sistematik felsefe: Helenik felsefe olarak adlandırılan düşün sisteminin sonuncu dönemi Platon ve Aristoteles gibi büyük filozofun felsefelerinden oluşan sistematik dönemdir. Sistematik denilmesinin nedeni; eleştirel, sorgulayıcı ve analitik bir tutum takınmak yerine, i̇nsanın bilgiye ulaşırken kullandığı güç ve yetilerin güvenilirlik ve yeterliliklerini sorgulamaya başladıklarından dolayıdır. Platon ve Aristoteles tarihte ilk ve en büyük…