ARYEN DIL VE KULTURUNUN YAYILMA SORUNLARI

  ABDULLAH OCALAN Tarihte kültür ve uygarlığı temel alan yaklaşımlar sınırlıdır. Var olanlar da değişik bakış açılarına sahiptir. Burada çözmeye çalıştığımız sorunları kültür ve uygarlık Tarihte kültür ve uygarlığı temel alan yaklaşımlar sınırlıdır. Var olanlar da değişik bakış açılarına sahiptir. Burada çözmeye çalıştığımız sorunları kültür ve uygarlık temelli olarak koymuyoruz. Toplumsal gelişmede kültür ve uygarlığın…

İNSANLIK TOROS-ZAGROS KAVİSİNE NELER BORÇLU?

ABDULLAH ÖCALAN Doğu Afrika Rif’inden çıkışta ana toplanma kapısı ve Dünyaya yayılma merkezinin Toros-Zagros kavisi olduğunu düşündüren argümanlar çoktur. Birincisi, bu kavis Rif’in doğal yolunun sonudur. Doğu Afrika Rif’inden çıkışta ana toplanma kapısı ve Dünyaya yayılma merkezinin Toros-Zagros kavisi olduğunu düşündüren argümanlar çoktur. Birincisi, bu kavis Rif’in doğal yolunun sonudur. Buralara kadar dalgalar halinde gelinmektedir.…

İNSAN ZİHNİ YAPISI VE METAFİZİK KARAKTERİ

ABDULLAH ÖCALAN İnsan zihniyetindeki esneklik en gelişkin düzeyde olup, araştırmalarımızın anlamlı olma şansını en çok etkileme durumundadır. İnsan doğasını tanımadan, yöntem ve hakikat ideaları havada kalır. İnsan zihniyetindeki esneklik en gelişkin düzeyde olup, araştırmalarımızın anlamlı olma şansını en çok etkileme durumundadır. İnsan zihniyetinin doğasını tanımadan, yöntem ve hakikat ideaları havada kalır. İnsan zihniyetini tanımaya çalışırken…

İNSAN – TOPLUM İLİŞKİSİ ÜZERİNE

ABDULLAH OCALAN Toplumsuz insan, primat olmaktan öteye gidemez. Toplumlu insan ise müthiş bir güç olabilmektedir. Büyük bir düşünce gücüne erişmektedir. Sadece hayvanlar âleminde değil, bitkiler âleminde de toplum veya topluluklara benzeyen bir arada yaşama örneğine bolca rastlamaktayız. Doğası gereği, her tür birbirine yakın, hatta topluluk olarak yaşamak durumundadır. Ağaçlar ormansız, balıklar sürüsüz olmaz. Fakat insan…

DEMOKRATIK MODERNITENIN BOYUTLARI – 3

Demokratik Konfederalist Toplum Boyutu… Resmi modernitenin temel devlet formu olan ulus-devletin karşılığını demokratik modernitede demokratik konfederalist sistem oluşturur. Bunu devlet olmayan siyasi yönetim biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Sisteme özgünlüğünü veren de bu özelliğidir. Demokratik yönetimleri kesinlikle devletin idari yönetimiyle karıştırmamak gerekir. Devletler idare eder, demokrasiler yönetir. Devletler iktidara dayanır, demokrasiler kolektif rızaya dayanır. Devletlerde atama,…

DEMOKRATIK MODERNITENIN BOYUTLARI – 2

Ekolojik Endüstriyel Toplum Boyutu…Genelde uygarlık tekelleri özelde kapitalist tekeller (tarım, ticaret, finans, iktidar ve ulus-devlet aygıtları) tarih boyunca tüm ekonomik çarpıtmaların, bunalımların, sorunların, açlık ve yoksullukların, çevre felaketlerinin temel etkenidir. Bu temel etken üzerinde ayrıca her tür sosyal-siyasal sınıflaşmalar, iktidarlar, aşırı kentleşmeler (bunlara dayalı tüm hastalıklar), ideolojik saptırmalar (her tür dinsel, metafizik ve bilimci dogmalar),…

DEMOKRATIK MODERNITENIN BOYUTLARI – 1

Ahlaki ve Politik Toplum Boyutu (Demokratik Toplum)… Ahlaki ve politik toplumu demokratik toplum (demokratik komünalite) olarak sunmak da mümkündü. Kapitalist topluma karşılık verecek en uygun kategorik yaklaşım bu olabilirdi. Fakat ahlaki ve politik toplumun doğasında demokratik toplum da içerilmiş olduğundan, daha temel bir kategorik kavram olan ahlaki ve politik toplumu esas almaktan kaçınmadık. Ahlaki ve…

ÖZGÜR KADIN PERSPEKTIFLERI -I-

ABDULLAH OCALAN Bu çalışma benim için kadın çalışmasıdır, kadınla buluşmadır, kadınla yaşamadır, kadınla yürümedir, kadınla yoldaşlaşmadır, savaşmadır. Bazıları buna özgürlük, eşitlik yürüyüşüdür diyebilirler. Bunların tümünü kapsayan bir çalışmadır. Herkesi bunu derinden doğru anlamaya, hatta bundan nasibini almaya çağırıyorum. Eğer bana inanıyor ve güveniyorlarsa, çok bağlı insanlar olmak istiyorlarsa, bizimle bizim ölçülerimize bağlanmak istiyorlarsa, bu çalışmalara…

NASIL YAŞAMALI, NE YAPMALI VE NEREDEN BAŞLAMALI? – II

Nasıl yaşamalı, ne yapmalı ve nereden başlamalı sorularına verilecek ilk ortak cevap sistemin içinden ve sisteme karşıtlık temelinde başlamalıdır Abdullah ÖCALAN Ortadoğu kültüründe hakikat, hakikat uğruna yaşam ve ölüm önemli kavramlardır. Avrupa kültüründe teorik-pratik ikilem olarak yansıtılan bu kavram giderek özünden boşaltılmış, parçalanmış ve bütünlüğünü kaybetmiştir. Geç modernitede bu husus daha belirgindir. Hakikat ekonomizme mahkûm…

NASIL YAŞAMALI, NE YAPMALI, NEREDEN BAŞLAMALI? – I

İdeolojik mücadele zorlu bir savaştır. Zordur, ama başka çare de yoktur. Başka çare de şu demektir: “Bırak kölece yaşayayım, köylüce yaşayayım, bırak o büyük burjuvanın bin bir demagojik yöntemleriyle yaşayayım. Bırak kendimi istediğim biçimde dayatayım.” Abdullah ÖCALAN Kadro Örgütlenmiş ve Eylemsel Kılınmış Hakikattir Kadro sıkça vurguladığımız gibi parti zihniyetini ve program esaslarını en iyi özümseyen…