ZORUNLU ASKERLIK

Heval Şoreş

DAĞ HATIRALARI

HEVAL ŞOREŞ

90’lı yıllar PKK Kürdistan’da zorunlu askerliği başlatmış her aileden bir kişi ARGK’ye katılacak tek çocuk olmama şartıyla: Kural Net.

Savaş Kuzey Kürdistan’ın her yanına yayılmıştı. Bazı aileler 2-3 gençini gönderirken bazı ailelerin 8-9 çocuğu olduğu halde tek bir çocuğunu göndermiyordu. PKK’de bundan kaynaklı zorunlu askerliği başlatmıştı. Katılım için ERNK çalışmalar yapıyordu. ERNK köylere giderek zorunlu askerliği halka anlatırken ARGK de yol kontrollerinde halka zorunlu askerliği anlatıp katılım sağlamaları gerektiğini anlatıyordu.

ARGK’nin yol kontrollerinin birinde Botanlı bir genç zorunlu askerlik dahilinde alınır ve ARGK saflarına katılır. Kendi isteğiyle “ŞOREŞ” ismini alır.

Heval Şoreş temel eğitim sürecinden sonra Gerilla saflarında yerini alır. Zorlu bir süreç yaşanmaktadır. Savaşın ne üst seviyeye çıktığı andır. Zorunlu askerlik, düşmanın vahşi saldırıları, halkın mücadeleyi kavrayamaması, sözde Kürdistani (!) kişiliklerin ihanetçi propagandaları. Heval Şoreş’in katılımı tam bu döneme denk gelir. Heval Şoreş’in katılımı her ne kadar zorunlu askerlikle de olsa sonrasında istekli tavrı ile kamp içinde sevilen bir kişi olarak yerini alır. Heval Şoreş yaşama katılmada, eğitimlerdeki katılımcı tutumu ve askerlik eğitimine ilgisiyle ilerleyen dönemlerde gerillacılığa başlar ve gayet isteklidir, katılımcıdır. Savaş şiddetli olduğu halde en göze çarpan askeri özelliğidir. Askeri manevra ve eylem koyma konusunda çok başarılıdır. Botanlı kişiliğinin bir çok özelliğini taşımaktadır. Katılımcı kişiliği ve askeri yeteneğiyle kısa sürede grup içinde yükselmeye başalar. Önceleri grup, tim, takım derken heval Şoreş Tabur komutanlığına kadar yükselir. Kaldığı kampta heval Mazlum ERNK sorumlusu olarak bulunur ve beraber hareket ederler.

Heval Şoreş doğup büyüdüğü Botan bölgesinde faliyet yürütmektedir. Araziye aşırı hakimdir. Bölgenin her karış toprağını ve her aşireti çok iyi tanıryordu.

Düşman yönelimini çok yönlü sürdürmektedir. Hem askeri olarak, hemde Kürt aşiretlerini koruyuculaştırmaya çalışıyordu. Heval Şoreş’in kampında işler pek iyi gitmemektedir. Düşman saldırıları, savaşın yoğunluğu, günlük ihtiyaçları karşılamakta sıkıntı çıkarır. O kadar ki bazen un bulmakta bile zorluk yaşanır. İhanetçi unsurların arazide düşman faliyetleri yürütmesi, bunda en büyük etkendir. Heval Mazlum bu konuda heval Şoreş ile konuşur ve bir toplantı yapılması gerektiğini söyler. Lojistik sorununa acilen çözüm bulunmalıdır. Heval Şoreş’te aynı fikirdedir ama nasıl bir çözüm? Yurtsever halktan yardım istenebilir ama savaş çok yoğun, halk risk edilemez. Toplantı başlar. Aslinda heval Mazlum siyasi olarak heval Şoreş’i pek beğenmez. Hatta onu “Tipik köylü” olmak ile eleştirir. Askeri konuda ise “Deha” der.

Toplantida çeşitli ihtimaller tartışılır ama ortak nokta hem gerillaya faydalı olması, hemde düşmana zarar vermesi gereken bir çözüm. Nedir yapılacak olan? Arkadaşlar çeşitli fikirler sunar! Heval Mazlum ise ihanetçi unsurlarin cezalandırılmalarını kapsayacak bir çözüm önerir. Heval Şoreş; O anda bölgede en çok düşman faliyetlerine katılan bir aşireti de kapsayacak bir öneri üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini söyler.

Heval Mazlum: “bunlar para için halkını satmış kişilerdir, Bunlar için maddıyat canlarından bile daha önemlidir” der.

Heval Şoreş bu sözleri duyunca kararını verir. Bilinen koruyucu bir aşirete eylem yapılacak ve köyün sürüsüne el konulacaktı. Bir hafta içinde keşifler yapılır. Koyunların alınacağı ve getirilip güvende tutulacağı yerler belirlenir. Eylem zamanı yaklaşmıştır. Heval Şoreş ve grubu harekete geçer. Heval Mazlum koordine de kalır. Gece sislidir, hafif yağışlıdır. Özellikle öyle bir gece seçilir.

Heval Şoreş eyleme gideli saatler olmuştur ama ne bir ses vardır ne de bir çatışma. Fırtına öncesi sessizlik yaşanmaktadır.

Silah sesleri duyulmaya başlanır ve cihazlardan koruyucu başının küfür sesleri yükselir. Heval Mazlum “eylem deşifre oldu” der. Heval Şoreş’e durumu sorar. Heval Şoreş’in sesi duyulur telsizden “Eylem 3 saat önce başlamiştir. Çoban bağlanmış ve koyunlar alınmıştır. Gerekli mesafeye ulaşıncada ihanetçi köy ve askeri mevziler hedeflendi” diye cevap verir.

Bu eylemle hem grubun yıllık ihtiyacı karşılanmış olundu, hem de ihanete büyük darbe vurulmuş oldu. Çatımada tek bir gerilla bile yaralanmadan sağlam bir şekilde grup üsse döndü. Hedeflenen aşiret ise zorunlu askere alınan heval Şoreş’in akrabalarıdır.

Heval Şoreş ve takımı 1994 yılı sonbaharından bir karakola saldırı düzenler ve karakol imha edilir. Daha sonra bölge düşman uçakları tarafından bombalanır ve bu hava saldırısında heval Şoreş ve yanında bulunan 3 yoldaşı şehadete ulaşır.

Zorunlu Askerlikten, Askeri Deha’yauzanan bir yaşamdır onun hikayesi.

Ruhları şad olsun.